Verduurzaming RKVV Bergeijk, een mooi project afgerond!

Verduurzaming RKVV Bergeijk, een mooi project afgerond!

We hebben al enkele malen bericht over een groot project voor onze club, de verduurzaming en energiebesparende maatregelen: de verbouwing en aanpassingen van ons hoofdgebouw.
In minder dan een jaar tijd zijn we ‘van het gas af’ en maken we gebruik van aard- en luchtwaterwarmte. Daarmee zijn we de eerste sportclub in Bergeijk die het duurzaamheidstraject heeft afgerond.

Dat hebben we gedaan met een zeer enthousiaste en kundige werkgroep van vrijwilligers. Dankzij hun inzet en hard labeur hebben we dit kunnen realiseren.
En dat geldt ook voor de hulp van een aantal geweldige Bergeijkse bedrijven die, voor een groot deel belangeloos, bijgedragen hebben aan dit project.
En niet in de laatste plaats de gemeente Bergeijk; zonder de financiële bijdrage van de gemeente was dit allemaal niet mogelijk geweest.

Dit succesvolle en mooie project is ook bij de media niet ongemerkt gebleven. Het Eindhovens Dagblad heeft er zelfs een groot artikel aan gewijd:

Van het gas af en energieneutraal verder; RKVV Bergeijk doet het als eerste sportclub | Bergeijk | ed.nl

We willen graag de volgende bedrijven en instellingen hartelijk bedanken voor hun geweldige bijdrage en betrokkenheid:

Kempen Cladding BV

Burgmans Bouwbedrijf BV

VTC installatiebedrijf – van Mook Installaties

B&K Koudetechniek BV

Installatiebedrijf Schoormans BV

Rabobank

Gemeente Bergeijk