Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier

Voor het seizoen 2020-2021 gelden de volgende contributiebedragen:

Leden  contributiebedragen
Senioren
Veteranen
O19-O17-O15 junioren
O14 t/m O8 pupillen
Mini-pupillen
G-Voetbal
€ 173,86
€ 138,28
€ 131,16
€ 109,81
€   58,97
€   58,97
Rustend lid
Niet spelend kaderlid
Erelid
€   26,44
€   16,78
€     0,00

 

De contributie voor de vrouwen/meisjes is gelijk aan de contributie van hun mannelijke leeftijdsgenoten.
Voor vragen of informatie met betrekking tot de aanmelding kunt u een email sturen naar ledenadministratie@rkvvbergeijk.nl.

  KNVB-lidnummer (indien bekend)

  Soort lid

  Voorletter(s)

  Roepnaam

  Achternaam

  Geslacht

  Geboortedatum

  Geboorteplaats

  Straat

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mail

  IBAN-nummer*

  Nationaliteit

  Type legitimatiebewijs

  Nummer legitimatiebewijs

  Het nieuwe lid of ouder/verzorger van nieuw lid (indien lid jonger is dan 18 jaar) machtigt hierbij RKVV Bergeijk tot wederopzegging voor het jaarlijks afschrijven van de contributie.

  * Zonder bekendmaking van een IBAN-nummer wordt het aspirant-lid niet aangemeld bij de KNVB.

  Bij aanmelding van leden van 16 jaar en ouder dient men ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/identiteitskaart/rijbewijs) in te leveren. De vereniging kan daarmee de persoonsgegevens controleren.

  De kopie van het legitimatiebewijs kan worden opgestuurd naar:
  RKVV Bergeijk
  t.a.v. Ledenadministratie
  Postbus 94
  5570 AB  Bergeijk