Aanmeldingsformulier

Voor het seizoen 2020-2021 gelden de volgende contributiebedragen:

Leden  contributiebedragen
Senioren
Veteranen
O19-O17-O15 junioren
O14 t/m O8 pupillen
Mini-pupillen
G-Voetbal
€ 173,86
€ 138,28
€ 131,16
€ 109,81
€   58,97
€   58,97
Rustend lid
Niet spelend kaderlid
Erelid
€   26,44
€   16,78
€     0,00

 

De contributie voor de vrouwen/meisjes is gelijk aan de contributie van hun mannelijke leeftijdsgenoten.
Voor vragen of informatie met betrekking tot de aanmelding kunt u een email sturen naar ledenadministratie@rkvvbergeijk.nl.

KNVB-lidnummer (indien bekend)

Soort lid

Voorletter(s)

Roepnaam

Achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

IBAN-nummer*

Nationaliteit

Type legitimatiebewijs

Nummer legitimatiebewijs

 Het nieuwe lid of ouder/verzorger van nieuw lid (indien lid jonger is dan 18 jaar) machtigt hierbij RKVV Bergeijk tot wederopzegging voor het jaarlijks afschrijven van de contributie.

* Zonder bekendmaking van een IBAN-nummer wordt het aspirant-lid niet aangemeld bij de KNVB.

Bij aanmelding van leden van 16 jaar en ouder dient men ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/identiteitskaart/rijbewijs) in te leveren. De vereniging kan daarmee de persoonsgegevens controleren.

De kopie van het legitimatiebewijs kan worden opgestuurd naar:
RKVV Bergeijk
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 94
5570 AB  Bergeijk