RKVV Bergeijk zet in op verduurzaming

RKVV Bergeijk zet in op verduurzaming en energiebesparende maatregelen: verbouwing en aanpassingen hoofdgebouw.

Iedereen dus ook onze vereniging, heeft sinds vorig jaar te maken met flink stijgende energiekosten. Die stijgingen willen we gaan beperken. En we willen als vereniging een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Daarom hebben we in samenwerking met de gemeente Bergeijk een plan ontwikkeld om het hoofdgebouw grootscheeps aan te pakken en energiezuiniger te maken.

Dit brengt forse financiële investeringen met zich. Gelukkig neemt de gemeente een groot deel van de kosten voor haar rekening, in totaal ca. € 215.000. Een ander deel van de investeringen, ca. € 60.000 is voor rekening van de club. Die investeringen verdienen we in de komende jaren terug door lagere jaarlijkse energiekosten.

Een investering van die omvang vraagt de goedkeuring van de leden. Daarom is op 10 mei j.l. een Algemene Leden Vergadering gehouden.
De plannen inclusief de financiële consequenties zijn daar uitgebreid toegelicht door Jack Sleddens, onze penningmeester en door Ron Jansen, vanuit de voorbereidingscommissie.
De aanwezige leden zijn unaniem akkoord gegaan met de voorstellen.

In bijgaande presentatie de hoofdpunten van de plannen en de financiële consequenties, zoals toegelicht tijdens de ALV.

https://www.rkvvbergeijk.nl/wp-content/uploads/2023/08/ALV-10-05-2023.pptx

Binnenkort zullen we op website verslag doen over de voortgang van de bouwwerkzaamheden.

Namens het bestuur,
Jan Kuijken