Verklaring Omrent Gedrag aanleveren

Net als vorig jaar vraagt het bestuur van RKVV Bergeijk om de kaderleden die voor de jeugdafdeling werkzaam zijn, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Het is namelijk belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kan sporten. Als sportvereniging is het onze plicht om maatregelen te nemen die Seksuele Intimidatie kunnen voorkomen.

De VOG is één van onze maatregelen. De VOG verplicht stellen geeft meer zekerheid over het verleden van  bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers en  vermindert de kans dat personen die eerder in de fout  zijn gegaan met kinderen, een functie bij onze vereniging kunnen uitoefenen.

De kaderleden die voor de jeugdafdeling werkzaam zijn, ontvangen daarom op korte termijn een emailbericht hierover, met daarin een link waarmee men de verklaring gratis kan aanvragen. Nadat men de verklaring per post heeft ontvangen, kan deze in de bestuurskamer worden ingeleverd. Kaderleden die verleden jaar reeds hun VOG hebben ingeleverd, krijgen geen emailbericht hierover. Zij hoeven geen actie meer te ondernemen.

Meer informatie over de VOG die RKVV Bergeijk verplicht stelt aan haar kaderleden, leest u hier.