Vacature Voorzitter Commerciële Zaken

Als Voorzitter Commerciële Zaken is de belangrijkste taak die je hebt het zorgen voor binnen te komen financiële gelden in breedste zin van het woord, zodat de toekomst van RKVV Bergeijk financieel gewaarborgd is. Dit doe je door het bepalen en uitvoeren van een sponsorbeleid, maar ook door het organiseren van verschillende evenementen waaruit de club (nieuwe) gelden of diensten kan genereren. Je bent dus als het ware de ‘sales manager’ van de voetbalclub en rapporteert aan het algemeen bestuur. Je werkt vooral nauw samen met de voorzitter en de penningmeester inzake financiën.

Om je collega bestuursleden op de hoogte te houden, neem je periodiek deel aan de bestuursvergaderingen waarin je het eerste aanspreekpunt bent voor commerciële zaken.

Verantwoordelijkheden beleid en organisatie

 • Opstellen, voorstellen, uit (laten) voeren en updaten van het commerciële beleid
  • Zoals het opstellen van het sponsorbeleid met daarin verschillende sponsorpakketten (bijvoorbeeld kleding, reclameborden, advertenties)
 • Neerzetten van een goed lopende structuur voor Commerciële Zaken
 • Het organiseren van diverse evenementen, zoals het sponsortoernooi, RKVV Bergeijk Zakelijk evenement e.a. om de relaties met huidige sponsoren te onderhouden.
 • Het beheren van de uitingen op het sportpark

Leiding geven en vertegenwoordigende taken

 • Vertegenwoordigt de sponsorgroep binnen de vereniging en naar buiten
 • Zorg dragen voor de ontvangst van sponsoren bij thuiswedstrijden van het 1e elftal.
 • Leiding geven aan de sponsorcommissie
 • Leiding geven aan de kledingcommissie
 • Leiding geven aan de activiteitencommissie
 • Contactpersoon voor de supportersvereniging

Contact met sponsoren

 • Het actief werven van (potentiële) sponsoren binnen het uitstralingsgebied van de club
 • Het opbouwen van een (potentieel) sponsornetwerk
 • Het (laten) leggen van contacten met potentiële sponsors
 • Het afsluiten van contracten met sponsors
 • Contracten (laten) registreren en het (laten) archiveren hiervan
 • Facturatie (laten) verzorgen naar sponsoren in overleg met de penningmeester
 • Tijdig contact opnemen met sponsors als contracten aflopen
 • Sponsoren op de hoogte houden van informatie binnen de club

Tijdsbesteding

Eigen invulling. Aanwezig bij bestuursvergaderingen en sponsorcontacten.

Heb je interesse in deze mooie functie?

Neem contact op met Bart Reuter (voorzitter@rkvvbergeijk.nl)  of Jan Kuijken (jankuijken@hetnet.nl)