Secretaris

(Algemeen Bestuur)

De Secretaris voert de dagelijkse correspondentie van de vereniging, door te fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is. Zij/hij verzorgt de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering (AVL) en periodieke bestuursvergaderingen. Brengt verslag uit op de ALV verslag over het afgelopen verenigingsjaar. Behandelt ingekomen stukken. Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties). Ondertekent, verzendt en het bewaart afschriften van stukken namens het bestuur.

 

Tijdsinvestering:

Ongeveer 6 uur per week.

Heb je interesse in deze mooie functie?

Neem contact op met Bart Reuter (voorzitter@rkvvbergeijk.nl)  of Jan Kuijken (jankuijken@hetnet.nl)