Update corona-maatregelen per 28 november: competities amateurvoetbal deels stilgelegd, trainingsmogelijkheden

Beste leden, belanghebbenden van RKVV Bergeijk,

Afgelopen vrijdag is er door het demissionair kabinet een nieuwe set maatregelen afgekondigd. Resumerend heeft het demissionair kabinet per 28 november 17.00 uur de volgende nieuwe maatregelen aangekondigd met betrekking tot onze vereniging:

Trainingen:

Op dit moment zijn er na 17.00 geen activiteiten toegestaan. Dat betekent dat de trainingen in huidige vorm geen doorgang kunnen vinden. Uiteraard stellen wij de velden beschikbaar aan onze teams om een training af te werken voor 17.00 uur. Indien teams hier gebruik van willen maken, wordt vriendelijk verzocht dit kenbaar te maken aan de jeugdvoorzitter/seniorenvoorzitter zodat er een schema gemaakt kan worden indien dit nodig blijkt.

NB. Op woensdag 1 december staat er een Coronadebat gepland in de Tweede Kamer waarin gedebatteerd zal worden over de mogelijkheid om amateurtrainingen toe te staan tot 20.00 uur. Mocht dit het geval zijn, komen wij later deze week bij u terug om te communiceren over de invulling van de trainingen voor de komende weken.

Wedstrijden:

Voor aankomend weekend is besloten dat de wedstrijden in de B-categorie doorgang kunnen vinden. In geval van RKVV Bergeijk betekent dit dat alle wedstrijden van de jeugd en lagere senioren doorgang kunnen vinden. De wedstrijden in de A-categorie zijn tot nader bericht afgelast. Dit betreft vrouwen 1, heren 1 en heren 2. Op vrijwillige basis worden wel inhaalwedstrijden gepland door de KNVB om zo het aantal gespeelde wedstrijden per team recht te trekken.

Na het Kamerdebat beslist de KNVB over het doorgaan en de insteek van de geplande wedstrijden op 11/12 december en 18/19 december. Afhankelijk van de mogelijkheden om te trainen, worden de competities stilgezet, inhaalwedstrijden gefaciliteerd of een regulier programma georganiseerd.

NB. De kleedlokalen blijven open voor de spelende leden. Houdt er wel rekening mee dat er gecontroleerd kan worden op het Coronatoegangsbewijs (CTB) voor personen ouder dan 18 jaar. Probeer daarnaast zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te houden.

Kantine:

– De kantine blijft vooralsnog open voor voetballende leden, trainers, leiders en bezoekende teams voor een hapje en een drankje voor/ tijdens/ na de wedstrijd, tot uiterlijk 17.00 uur.
– In de kantine is een CTB voor alle personen van 18 jaar en ouder verplicht.
– Iedereen heeft een vaste zitplaats.

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen locaties wel een CTB tonen.

Het volledige Corona protocol kan worden nagelezen op de website van de KNVB: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus

Wij vragen hierbij om jullie begrip, jullie medewerking en om jullie eigen verantwoordelijkheid in deze. Zijn er vragen over het Corona-beleid aan het bestuur, kunt u contact opnemen via communicatie@rkvvbergeijk.nl.

Met vriendelijke groeten,

Algemeen Bestuur RKVV Bergeijk