Reminder: uitnodiging Bijzondere Algemene Leden Vergadering omtrent verduurzaming sportpark

Beste leden,

Graag nodigen wij u uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) met daarin de focus op verduurzaming van het sportpark.Tijdens de vergadering zullen de plannen worden toegelicht, er is de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Deze bijzondere ALV vindt plaats op woensdag 10 mei, aanvang 20:00u in de kantine op het sportpark. Hoe u zich kunt aanmelden, vindt u onderaan deze e-mail.

Voorlopige agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Verduurzaming sportpark; tekst en uitleg
4. Verduurzaming sportpark; investeringsgoedkeuring
5. Rondvraag
6. Sluiting

Hoe meldt u zich aan?
U kunt zich nog aanmelden middels een e-mail te sturen naar secretariaat@rkvvbergeijk.nl.

Wij verwelkomen u graag op 10 mei in onze kantine.

Met vriendelijke groeten,
Mariëlle Vervest
Secretaris RKVV Bergeijk
namens Algemeen Bestuur RKVV Bergeijk