Teamindeling jeugdteams bekend

Beste voetballiefhebber,

De Jeugdcommissie en Technische Jeugdcommissie zijn druk bezig geweest met de teamindelingen voor volgend seizoen. Iedereen is natuurlijk benieuwd in welk team hij of zij gaat komen, dat is altijd weer spannend, vooral voor de spelers.

Vanwege de Corona-maatregelen was het helaas niet mogelijk om over de concept-indelingen op de gebruikelijke manier te overleggen met alle collega-commissieleden tegelijk en met alle trainers en leiders van de verschillende leeftijdsgroepen tegelijk. Noodgedwongen moest meestal digitaal of in zeer kleine groepjes met elkaar worden overlegd. Het proces om tot de team-indelingen te komen was daarom ongewoon en kostte wel wat extra kruim.

Voor zover dat al definitief is hebben we bij de teams ook de namen van trainers en leiders vermeld. Daar waar nog vacatures zijn, zoeken we uiteraard naarstig verder naar geschikte kandidaten. Vaders of moeders die graag een vacature van trainers of leider willen invullen kunnen zich melden bij de jeugdcommissie.

We hebben enkele uitgangspunten gehanteerd bij het maken van de indelingen, we geven hierna een korte uitleg die hopelijk genoeg duidelijkheid geeft voor spelers, ouders en kader.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • Het 1e team van een leeftijdsgroep (met uitzondering van JO8, 9 en 10) is een selectieteam. Daarin komen de spelers die in de ogen van de TJC en trainers/leiders op basis van kwaliteit en mentaliteit het meest geschikt zijn. Bij deze teams ligt de nadruk meer op ontwikkeling en prestatie.
  • Een aantal jaren was het uitgangspunt dat, als er in een leeftijdsgroep 4 teams of meer waren, ook een 2e team een selectieteam was en de overige teams min of meer gelijkwaardig. Echter, de verschillende leeftijdsgroepen bestaan de laatste jaren uit niet meer dan 3 teams. Het 2e team is dan weliswaar geen echt selectieteam, maar bij de indeling van dat team wordt er wel rekening mee gehouden dat er voldoende spelers zijn die geschikt zijn het 1e team zo nodig aan te vullen en wordt er ook al gekeken naar de ontwikkeling van spelers in (het) volgende seizoen.
  • Het andere team in een categorie is het meer “recreatieve” team.

Gevolgde werkwijze en globale planning.

  • Maart: invullen beoordelingsformulieren door trainers/leiders.
  • Maart/april: maken voorlopige 1e indeling door de Technische Jeugdcommissie.
  • Mei: terugkoppeling en bespreking met trainers/leiders van de teams.
  • Juni: eventuele aanpassingen en voorlopige definitieve indelingen maken, door de Jeugdcommissie.
  • Juni: bekendmaken op de website. (later ook op de gebruikelijke manier op de website)
  • Augustus/september of tijdens seizoen: zo nodig aanpassingen in de indelingen.

Eventueel nog aanpassingen in augustus/september of tijdens seizoen.
Dit laatste punt is belangrijk. In augustus en september kan blijken dat het in bepaalde gevallen toch beter is om spelers alsnog te verschuiven naar een ander team. Mogelijke oorzaken kunnen o.a. zijn omvang van het team, of spelers die bij nader inzien beter passen in een ander team. Die verschuivingen worden goed en duidelijk vooraf gecommuniceerd met de betreffende spelers, ouders en leiding van het team.

Ook gedurende het seizoen kan het incidenteel voorkomen dat er verschuivingen plaatsvinden. Ook hiervoor geldt dat duidelijk vooraf gecommuniceerd wordt met de betreffende spelers, ouders en leiding van het team.

Nieuwe aanmeldingen van jeugdspelers tijdens het seizoen.
Vooral bij de leeftijdscategorie O8, O9, O10 en 011 komt het regelmatig voor dat er nieuwe aanmeldingen komen tijdens het seizoen. Als de teams in die categorie voldoende spelers hebben, kunnen die nieuwe spelers niet meteen in de competitie mee doen (wel trainen). Als er voldoende nieuwe aanmeldingen zijn, kan er een extra nieuw team in die categorie worden gemaakt. Als het qua aantallen nodig of gewenst is, zullen er dan eventueel ook aanpassingen plaatsvinden in bestaande teams.

Bekijk hier de nieuwe indeling: teamindelingjeugd2021

Vragen over de indelingen.
Heeft u als speler of ouder vragen of opmerkingen over de indelingen van de nieuwe teams, dan kunt u hierover contact opnemen met de hoofdleider van het betreffende team. De namen van de hoofdleiders vindt u op de website: Commissies en bestuur

Met sportieve groeten,

Technische Jeugdcommissie en Jeugdcommissie RKVV Bergeijk.