Protocol Social Media – Voorschift tbv ALV

Bij RKVV Bergeijk zijn wij ons ervan bewust dat sociale media en mobiele telefoons, met name smartphones, een onlosmakelijk onderdeel zijn van de samenleving en de leefomgeving van onze vereniging. Dat geldt voor zowel leden, kaderleden als voor belanghebbenden, zoals supporters, sponsors en relaties zoals bijvoorbeeld de gemeente. Daarnaast bieden social media (zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube en dergelijke) de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op de vereniging en kunnen ze een bijdrage leveren aan een positief imago van RKVV Bergeijk.

Het is ook van belang om te beseffen dat berichten of beelden op social media (onbewust) de goede naam van de vereniging en betrokkenen kunnen schaden. Om deze reden vraagt RKVV Bergeijk al haar betrokkenen om social media op een bewuste en respectvolle manier te gebruiken. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat, net als bij communicatie in de niet-digitale wereld, de gebruikers van social media de gangbare fatsoensnormen in acht nemen.

Daarom hebben we een protocol opgesteld, het protocol Social Media en Mobiele Telefonie. In dit protocol hebben we een aantal regels vastgelegd voor het gebruik van social media bij onze vereniging in het algemeen en voor mobiele telefoons in het bijzonder.

Klik op de volgende link om het Protocol te openen: 20180611protocolsocialmedia

Het protocol is een voorschrift; dat betekent dat de algemene ledenvergadering (ALV) dit protocol moet vaststellen. Dat zal gaan gebeuren tijdens onze eerstvolgende ALV, op vrijdag 16 november. Gezien het belang van het onderwerp, publiceren we het protocol op onze website  en vragen we jullie de gestelde regels na te leven,

Vriendelijke groeten,

Algemeen Bestuur RKVV Bergeijk