Open brief over Corona-situatie vanuit Algemeen Bestuur (15-04)

Beste (oud)leden, sponsors, ouders, verzorgers, supporters van RKVV Bergeijk,

We bevinden ons op dit moment in roerige en onzekere tijden. Het Coronavirus houdt ons al weken in de greep. Het zwaarste is het voor degenen die zelf of van heel dichtbij de heftige gevolgen van de ziekte ervaren. Verder weten we niet wanneer we weer terug naar school, aan het werk of aan het sporten kunnen.

Graag willen wij als bestuur iedereen die persoonlijk geraakt is door het Coronavirus via dit schrijven onze bezorgdheid en ons medeleven betuigen. Het is nu zaak om gezamenlijk op te trekken en goed te zorgen voor onszelf en onze naasten, die onze hulp en aanwezigheid (al is het op afstand) zo hard nodig hebben. Dat geldt voor onze persoonlijke situatie, maar ook voor onze vereniging. We hebben er het volste vertrouwen in dat wij als vereniging deze tegenslag gaan overwinnen!

Het zal echt nog wel een poosje duren voor we weer op ons sportpark onze gezamenlijke passie kunnen uitvoeren. Tot die tijd is het heel belangrijk om ons aan de geldende richtlijnen te houden. Het sportpark zal dan ook zeker tot eind april afgesloten blijven. Na 28 april ontstaat er weer een nieuwe situatie waarover we u zullen berichten. Afhankelijk van het verdere verloop van de Corona-crisis en de noodzakelijke maatregelen, zullen we bekijken of het mogelijk is om als afsluiting van deze periode, een bijeenkomst te organiseren. Misschien nog aan het eind van dit seizoen, anders in de aanloop van het nieuwe seizoen.

Onze vereniging wordt, zoals vele bedrijfs- en sporttakken, naast sportief ook financieel geraakt. Door de – begrijpelijke- maatregelen hebben we vanaf begin maart een forse inkomstenderving. Voor ons zijn juist deze maanden een periode waar veel (kantine) inkomsten worden verkregen met o.a. enkele mooie derby’s en ons sponsortoernooi. De nodige vaste lasten blijven echter doorlopen en onduidelijk is ook nog wat een en ander zal betekenen voor onze sponsors. Immers, ook veel bedrijven hebben te maken met een heel moeilijke periode. Wat voor ons als verenging de uiteindelijke schade zal worden, kunnen we op dit moment nog niet geheel overzien.  Op de achtergrond kijken we naar bezuinigingsmogelijkheden en werken we verschillende scenario’s uit. Ook heeft de KNVB  al toegezegd dat er een compensatie komt voor alle amateurverenigingen en daar zijn we uiteraard heel blij mee.

We hopen jullie allemaal spoedig weer op het sportpark te ontmoeten. Juist nu is het zaak om samen de vereniging te blijven en ons solidair op te stellen. Daarom vraag ik u om waar mogelijk,  een steentje bij te dragen en de vereniging te helpen. Zodat we straks weer kunnen trainen en wedstrijden spelen op het mooiste sportpark van de Kempen!

Wij vertrouwen op jullie steun en loyaliteit in deze onzekere tijden.

Wij wensen iedereen heel veel gezondheid en we hopen jullie zo snel mogelijk weer bij ons te zien!

Samen zijn we sterk!
Hartelijke groet,

Namens het Algemeen Bestuur van RKVV Bergeijk.

Bart Reuter

Voorzitter