Nieuw Contributiebeleid (Per 30-06-2021) + Contributie 2021/2022

Beste leden,

De afgelopen periode is er in samenwerking tussen de penningmeester en zijn team, de ledenadministratie en vrijwilligerszaken een nieuw beleidsdocument opgesteld omtrent de contributie. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwd contributiebeleid dat in werking treedt per 30-06-2021. Wat dit voor onze leden betekent, wordt hieronder toegelicht.

Ook wordt er middels dit bericht meer informatie gegeven over de contributie-vaststelling voor het seizoen 2021/2022 en over de contributie-inning. Tenslotte berichten we u over een gezellige ledenactiviteit als vliegende start van het nieuwe seizoen.

Waar vind ik het beleidsdocument?

Het beleidsdocument vindt u hier:

Contributiebeleid RKVV Bergeijk 2021

Wat verandert er voor u?

  • De contributiefactuur ontvangt u vanaf heden in de eerste week van juli via ClubCollect. Dit betekent niet dat u deze direct hoeft te betalen, dit mag natuurlijk wel. De vervaldatum van de factuur is verlengd met 30 dagen naar 60 dagen, waardoor u door middel van automatische incasso betaald op/rondom 1 september indien u in het ClubCollect-dashboard niet kiest voor een iDeal-betaling.
  • U kunt vanaf heden ook kiezen om de contributie te voldoen in meerdere termijnen (maximaal 3). De interval tussen deze termijnen is 60 dagen.

Contributie-inning seizoen 2021/2022

Voor seizoen 2021/2022 zijn de volgende contributies vastgesteld:

Senioren: € 173,86

Veteranen: € 138,28

O14 – O19 junioren: € 131,16

O8 – O13 pupillen: € 109,81

O7 Mini-pupillen: € 58,97

G-Voetbal: € 58,97 *(zie website voor randvoorwaarden)

Rustend lid: € 26,44
Niet spelend kaderlid: € 16,78
Erelid: € 0,00

De bedragen zijn ongewijzigd ten opzichte van 2020/2021.

In de Algemene Ledenvergadering van 23 april j.l. is gesproken over een eventuele korting op de contributie voor komend seizoen. Dit bij wijze van tegemoetkoming voor het afgelopen seizoen, waarin we vanwege Corona veel hebben moeten missen. De Algemene Ledenvergadering gaf in overgrote meerderheid als reactie om geen korting toe te passen. Veel belangijker, aldus de ledenvergadering, is een financieel gezonde vereniging. Zij zien meer in goede voorzieningen en voetbalmaterialen dan in korting op de contributie.

Als bestuur hebben we dit advies overgenomen en besloten de contributie op dezelfde hoogte te houden als afgelopen seizoen, dus zonder de gebruikelijke indexering toe te passen.

Ledenactiviteit

Wat we wel gaan doen is het organiseren van een extra ledenactiviteit. Dit doen we voor jong en oud, om de verbinding binnen onze vereniging weer te versterken na tijden van afwezigheid. Dit als vliegende start voor het nieuwe seizoen en om het afgelopen seizoen snel te doen vergeten. De plannen hiervoor worden op dit moment uitgewerkt. Wij zullen u nader informeren zodra daarover meer bekend is.

Afmelden als lid van RKVV Bergeijk

Afmelding van een lid dient altijd schriftelijk te gebeuren via een mail aan Ledenadministratie@rkvvbergeijk.nl met vermelding van tenminste naam, geboortedatum en team (indien van toepassing). Je ontvangt altijd een bericht dat de afmelding is ontvangen en wordt verwerkt.

Een andere wijze van afmelden wordt niet in behandeling genomen. Elk lid die het lidmaatschap van RKVV Bergeijk op wil zeggen is zelf verantwoordelijk dat dit bij Ledenadministratie@rkvvbergeijk.nl terecht komt. Het mededelen aan trainer, leider of hoofdleider wordt niet gezien als een officiële afmelding. Dit geldt ook voor eventuele aanpassingen aan je lidmaatschap.

Tot slot:

Wij begrijpen het als er vragen zijn. Indien er vragen en/of opmerkingen zijn over het contributiebeleid of over andere financieel gerelateerde zaken, wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de penningmeester a.i. Jack Sleddens via e-mailadres penningmeester@rkvvbergeijk.nl

Met vriendelijke groet,
Bart Free
Communicatie RKVV Bergeijk

namens Algemeen Bestuur RKVV Bergeijk