in memoriam: Piet Rombouts

Op 13 april j.l. is op 84-jarige leeftijd de heer Piet Rombouts overleden. Piet was rustend lid en is in 2017 gehuldigd omdat hij 50 jaar lid was van onze vereniging. Piet was in de jaren ‘80 en ‘90 veelvuldig op ons sportpark te vinden om zijn zoon te zien spelen bij de jeugd en uiteindelijk ’t Urste. Geruime tijd was hij tevens trouwe bezoeker van onze algemene ledenvergadering.

We wensen zijn familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

Algemeen Bestuur RKVV Bergeijk