in memoriam: Jan Sengers

Op 20 augustus j.l. is op 76-jarige leeftijd de heer Jan Sengers overleden. Jan was in de jaren ‘70 en ‘80 nauw betrokken bij onze vereniging, een tijdlang als hoofdsponsor met zijn slagerij en als trouwe supporter. Hij was belangrijk voor onze vereniging en deed dat op een manier die bij hem paste, vanuit de achtergrond. Ook na die tijd droeg Jan onze club een warm hart toe en bezocht hij bij gelegenheid de thuiswedstrijden van het eerste.

We wensen zijn gezin en verdere familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

Algemeen Bestuur RKVV Bergeijk