Coronabeleid RKVV Bergeijk

Beste leden, bezoekers, belanghebbenden van RKVV Bergeijk,

Middels dit nieuwsbericht willen we jullie informeren over het Coronabeleid van RKVV Bergeijk.

Algemeen:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. Neem je eigen verantwoordelijkheid. Niet alles is te vatten in regels en richtlijnen. Bij situaties waarin niet is voorzien in de richtlijnen: houdt afstand van elkaar;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 • Kom je terug uit oranje reisgebied? 10 dagen thuisquarantaine;
 • Bezoekers, spelers, leden dienen zelf hun (gezondheids)risico in te schatten of zij zich buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts. Bij twijfel: blijf thuis!

Op het veld:

 • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
 • houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5 meter afstand moet aanhouden;
 • zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 • pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt;
 • probeer de bal zo min mogelijk te koppen;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Kleedlokalen:

 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • alle kleedkamers en douches van binnensport locaties zijn per 1 juli opengesteld. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand. Voor onze accommodatie betekent dit dat er met 3 tegelijk kan worden gedouchet en dat er in 2-3 shifts kan worden omgekleed;
 • De kleedlokalen zijn voorzien van looproutes. Maak gebruik van deze looproutes om onnodig fysiek contact te voorkomen.

Kantine/sportpark:

 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • De kantine is voorzien van looproutes. Maak gebruik van deze looproutes om onnodig fysiek contact te voorkomen;
 • Houdt afstand tot het kantinepersoneel, ook bij het doen van bestellingen aan de bar.
 • Tafels en stoelen worden door het kantinepersoneel gepositioneerd. Gelieve deze niet te verplaatsen zodat de 1,5 meter regel gehandhaafd kan worden;
 • In de kantine is het niet toegestaan om te staan. Iedereen die binnen is heeft een zitplaats en zit zoveel mogelijk op zijn/haar stoel;
 • Voor de kantine geldt een maximaal aantal personen dat tegelijk binnen mag zijn. Op dit moment wordt bekeken hoeveel mensen er wettelijk in de kantine mogen. De uitkomst hiervan zal worden gecommuniceerd door middel van een poster bij de ingang van de kantine;
 • Er zal een registratie plaatsvinden bij binnenkomst van de kantine. Dit kan middels een QR-code of door een formulier in te vullen. Hierin doen we een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid om deze compleet en correct in te vullen. Dit is wettelijk gezien niet verplicht.
 • De kantine volgt buiten bovenstaande regels de horecaregels van het RIVM.

Publiek:

 • publiek is welkom bij de wedstrijden op ons sportpark, maar te allen tijde geldt de 1,5 meter afstand tot elkaar (>18 jaar);
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Vervoer van en naar uitwedstrijden:

 • draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan.

Vanuit het Algemeen Bestuur proberen we richting te geven aan het coronabeleid. Echter de handhaving van deze Coronaregels ligt bij ons allemaal samen! We hebben elkaar nodig om ervoor te zorgen dat we samen veilig van en naar het sportpark kunnen blijven gaan.

Indien er vragen zijn, kun je contact opnemen met communicatie@rkvvbergeijk.nl of direct met de trainer/leider van het betreffende team.

Met sportieve groet,
Algemeen Bestuur RKVV Bergeijk