Contributie seizoen 2022-2023

Aan alle leden van RKVV Bergeijk,

Als bestuur hebben we onlangs besloten om per 1 juli 2022 een contributieverhoging door te voeren voor het seizoen 2022-2023. Daarover willen we jullie graag voorafgaand aan de inning informeren.

Verhoging van de contributie is gebruikelijk, het beleid van onze vereniging is namelijk om de contributie jaarlijks te verhogen met het CBS-prijsindexcijfer. Dat hebben we vorig jaar niet gedaan, omdat we toen lastige seizoenen achter de rug hadden vanwege Corona en de leden daarvoor enigszins tegemoet wilden komen. Daarom vorig jaar geen contributieverhoging en een gezellig openingsweekend voor jong en oud, begin september 2021.

Gezien de prijsontwikkelingen in de afgelopen periode en ons doel van het voeren van een financieel gezond beleid, is het noodzakelijk nu wel de index toe te passen van 9,5 %. Dat betekent een (gemiddelde) contributieverhoging van €1,10 per maand voor een spelend lid.

Dat is flink, dat beseffen we, want naast het voeren van een financieel gezond beleid is het één van onze doelstellingen om het lidmaatschap van onze vereniging zo toegankelijk mogelijk te houden. Uiteraard kijken we kritisch naar kosten en voeren we waar mogelijk besparingen door. Desondanks vinden we deze contributieverhoging noodzakelijk. We hebben namelijk te maken met stijgende kosten van onder andere gas en elektra, materialen, onderhoud, huur velden, schoonmaak.

Concreet gelden vanaf 01-07-2022 de volgende contributiebedragen:

Heeft u naar aanleiding van deze mail nog vragen over contributiebeleid, kunt u contact opnemen met de penningmeester Jack Sleddens via penningmeester@rkvvbergeijk.nl.

Met vriendelijke groet,
Bestuur RKVV Bergeijk