Andere datum voor ons jaarlijks kaderfeest

Beste kaderleden,
Het is gebruikelijk dat we op de woensdag voor Hemelvaart ons jaarlijkse kaderfeest houden om onze vele vrijwilligers te bedanken tijdens een gezellige avond.  Dat zou betekenen dat we dit jaar ons kaderfeest op woensdag 17 mei zouden hebben. Maar omdat de belangstelling voor het feest vorige jaren minder groot was, gaan we het dit jaar anders organiseren.
We houden dit jaar ons kaderfeest tijdens het openingsweekend begin september.
Precieze berichtgeving en uitnodiging volgen nog. Houd uw mail, de website en de socials in de gaten!
Met sportieve groet,
Namens het bestuur,
Bart Reuter, voorzitter
RKVV Bergeijk