Reminder: Uitnodiging ALV Seizoen 2019-2020 (Digitaal)

de Algemene Ledenvergadering (ALV) over seizoen 2019-2020 is afgelopen periode meerdere keren verplaatst. We hadden gehoopt de ALV te kunnen houden in de kantine. Dit gaat echter vanwege de huidige maatregelen niet lukken. Dit betekent dat we de Algemene Ledenvergadering over seizoen 2019-2020 digitaal gaan organiseren. De vergadering vindt plaats op vrijdag 23 april 2021, aanvang 20.00 uur.
Onderaan deze mail leest u hoe u zich aan kunt melden. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met daarin de link naar de online vergadering. Ook ontvangt u in die mail de notulen van de vorige vergadering. Indien gewenst kunt u het jaarverslag over seizoen 2019-2020 opvragen per e-mail bij de secretaris, mailadres: secretaris@rkvvbergeijk.nl.

Voorlopige agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
  3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
  4. Jaarverslag (op aanvraag beschikbaar bij de secretaris, via mailadres secretaris@rkvvbergeijk.nl )
  5. Corona-impact op de vereniging
  6. Jaarrekening seizoen 2019-2020
  7. Verslag kascommissie
  8. Begroting seizoen 2020-2021
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Hoe meldt u zich aan?
Om een link te ontvangen is het belangrijk dat u zich aanmeldt via een e-mail naar de secretaris op of voor vrijdag 16 april 2021. Het e-mailadres is: secretaris@rkvvbergeijk.nl.

Met vriendelijke groeten,
Wil Wils
Secretaris RKVV Bergeijk