ALV-vergadering uitgesteld naar vrijdag 22 januari 2021 + overdracht penningmeesterschap (op interimbasis)

Beste leden, belanghebbenden van RKVV Bergeijk,

de Algemene Ledenvergadering (ALV) was zoals jullie weten, dit jaar gepland op vrijdag 27 november a.s.

Vanwege de maatregelen rondom Corona en het feit dat deze maatregelen nog niet verder versoepeld zijn, hebben we besloten de ALV niet op 27 november te houden. Een ALV volgens de huidige Coronaregels betekent een bijeenkomst met maximaal 30 personen, het bestuur meegerekend. Dat geeft onvoldoende ruimte aan jullie als leden om in grote getalen aanwezig te kunnen zijn en  je te laten horen. Een andere manier van vergaderen, digitaal via het scherm van onze computers is niet eenvoudig te regelen en onpersoonlijk, vinden wij. Daarom hebben we als bestuur besloten om de vergadering (vooralsnog) te verplaatsen naar vrijdag 22 januari 2021, aanvang 20:00. De Corona-noodwet biedt ons deze mogelijkheid.

Penningmeesterschap
Het was de bedoeling dat tijdens de ALV van 27 november, Jacky Hoeks na zes jaar afscheid zou nemen als penningmeester en zijn taken zou overdragen aan Jack Sleddens. Dat laatste na het akkoord van de ALV met de voordracht van Jack als nieuwe penningmeester. Jacky heeft er voor gekozen om per 27 november te stoppen als penningmeester. Tot aan de bestuursverkiezing op de ALV in januari, verzorgt Jack Sleddens de financiën van de vereniging, met goedkeuring van het Algemeen Bestuur. Jack heeft al een aantal maanden meegeholpen met de financiën en is goed ingevoerd, we hebben veel vertrouwen in zijn kennis en kunde. Jacky willen we alvast hartelijk danken voor zes jaar grote betrokkenheid en deskundige bijdrage aan de vereniging als penningmeester. Het uitspreken van die dank doen we uiteraard nog een keer over tijdens de ALV!

Aanmeldingsplicht
In verband met de Corona maatregelen is het verplicht om u aan te melden voor de Algemene Leden Vergadering. Dit kan middels een mailtje naar secretaris@rkvvbergeijk.nl op of voor vrijdag 8 januari 2021. Wij verzoeken ook de mensen die zich reeds aangemeld hadden voor de ALV om zich opnieuw aan te melden voor de nieuwe datum. De voorlopige agenda van de ALV vindt u hier: Voorlopige agenda ALV 2020

Met vriendelijke groeten,
Wil Wils
Secretaris RKVV Bergeijk