ALV 2020 wederom uitgesteld. Nieuwe datum: 23 april 2021

Beste leden, belanghebbenden van RKVV Bergeijk,

de Algemene Ledenvergadering (ALV) over seizoen 2019-2020 is helaas al meerdere keren verplaatst en ook de geplande datum van vrijdag 26 februari kunnen we niet door laten gaan door de huidige corona maatregelen. Enige vorm van samenkomst is nog altijd niet toegestaan. Dit betekent (helaas) dat we wederom de Algemene Ledenvergadering van 2020 uit moeten stellen. De Corona-noodwet biedt ons deze mogelijkheid. Er is een nieuwe datum geprikt; vrijdag 23 april 2021, aanvang 20.00 uur in de kantine.
Verder uitstel is niet meer mogelijk. Indien Corona op 23 april nog steeds verhindert dat we bij elkaar kunnen komen, zal de vergadering digitaal plaatsvinden. Hoe dat precies in zijn werk gaat en hoe u daarbij kunt aansluiten, zal tijdig gecommuniceerd worden.

Aanvullende toelichting bestuursverkiezing

Eerder is er aangekondigd dat er een aantal wijzigingen zijn in het Algemeen Bestuur (AB). Zo bekleedt op dit moment Jack Sleddens op interimbasis de functie van penningmeester en is hij formeel verkiesbaar op de aanstaande ALV. Daarnaast heeft Jac Slenders zich herkiesbaar gesteld voor een tweede termijn als voorzitter seniorenzaken. De functie PR & Sponsoring voorzitter is vacant.

Begin dit jaar gaf Wil Wils te kennen dat zijn drukke werkagenda in combinatie met recente gezinsuitbreiding het niet toelaat om zich volledig in te zetten voor de functie van secretaris in het AB. In goed onderling overleg is besloten dat Wil Wils een stapje terug doet en achter de schermen zijn opvolger zal blijven ondersteunen in een aantal neventaken. Mariëlle Vervest heeft zich beschikbaar gesteld als opvolger van Wil en is verkiesbaar voor de functie van secretaris op aanstaande ALV van vrijdag 23 april.

Conform artikel 9 van de statuten worden bestuursleden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste 3 leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht. Tevens hebben ouders, conform statuten, de mogelijkheid om te stemmen voor leden onder de 18 jaar. Tot 3 dagen voor de jaarvergadering kunnen mogelijke tegenkandidaten, onder in achtneming van het bovenstaande, worden gemeld bij de secretaris.

Aanmeldingsplicht

In verband met de Corona maatregelen is het verplicht om u aan te melden voor de Algemene Ledenvergadering. Dit kan middels een mailtje naar secretaris@rkvvbergeijk.nl op of voor vrijdag 16 april 2021. Had u zich aangemeld voor de ALV van 26 februari 2021, willen we u toch vragen om u opnieuw aan te melden om zo verwarring te voorkomen. De voorlopige agenda vindt u hier: Voorlopige agenda ALV 2020

Met vriendelijke groeten,
Wil Wils
Secretaris RKVV Bergeijk