ALV vrijdag 17 nov. 20u00

Het bestuur van RKVV Bergeijk nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op vrijdag 17 november a.s.

Tijdens deze vergadering blikken we terug op het afgelopen seizoen en brengen wij u op de hoogte over de plannen van de komende tijd.

Tevens wordt er financiële verantwoording afgelegd met betrekking tot seizoen 2022-2023.

De vergadering vindt plaats in de kantine van Sportpark De Bergerheide, aanvang 20u00!

Lees hier onder de notulen van 2022:
Notulen ALV RKVV Bergeijk 18 november 2022

En de notulen van de Bijzondere Algemene Leden Vergadering:

Notulen BALV 10 mei 2023