Kaderfeest

Aan alle trainers, leiders, klusteamleden, scheidsrechters, commissieleden, bestuursleden, grasexperts, ballenjongens en alle andere vrijwilligers van dit seizoen en volgend seizoen,

Graag nodigen we u en uw partner van harte uit op vrijdag 30 augustus om samen het seizoen te openen, willen we jullie bedanken voor jullie inzet voor onze club, dankzij jullie hebben we zo’n mooie en bloeiende vereniging!

Programma
18.00 uur vrijmibo
19.00 uur BBQ met salsamuziek
20.00 uur bekendmaking vrijwilliger van het jaar.
00.00 uur afsluiting.

Om enig inzicht te krijgen in het aantal aanwezigen, vragen we uw aan- of afwezigheid per e-mail door te geven aan secretariaat@rkvvbergeijk.nl. Graag aangeven of u alleen of samen met uw partner komt.

NB. Helaas kunnen we niet iedereen bereiken via deze e-mail. Schroom vooral niet om elkaar attent te maken op het openingsfeest, zodat iedereen die zich het afgelopen of het komende seizoen inzetten voor onze club worden uitgenodigd.

We hopen op een fantastisch sportief seizoen, tot 30 augustus!

Bart Reuter
Voorzitter RKVV Bergeijk